Professor

Жузупекова Кундуз

Kyrgyz
Кыргыз тил окутуучу

Жузупекова Кундуз Нуркалыковна

Улуту: кыргыз
Туулган жери: Талас областы, Манас району, Нылды айылы
Туулган күнү, айы: 03.09.1978
Үй-бҮлөлүк абалы: үй-бүлөлүү, бир кыздын энеси
Илимий даражасы: филология илимдеринин кандидаты
Илимий наамы: доцент
Билими:
1995-2000-ж.ж.
И.Арабаев атындагы КМПУ. Филология факультети.«Кыргыз тили жана адабияты, кошумча Орус тили жана адабияты» адистиги
Диплом артыкчылыгы менен ГВ№91523
2000-2003-ж.ж.
Ж.Баласагын атындагы КУУ. Аспирантура.
Эмгек ишмердүүлүгү:
2001-2002-ж.ж.
И.Арабаев атындагы КМПУнун Бишкек педагогикалык колледжи.
- Архивариус жана окуу бөлүмүнүн катчысы.
2002-2003-ж.ж.
Бишкек шаардык Экология-экономикалык лицейи.
- Кыргыз тили мугалими.
2003-2006-ж.ж.
Эмгек жана социалдык жактан коргоо министрлигине караштуу Социалдык өнүктүрүү жана ишкердик институту. Тил сабактары кафедрасы.
- Окутуучу
- Ага окутуучу
- доценттин милдетин аткаруучу
- аспирантура бөлүмүнүн башчысы
2006- азыркы мезгилге чейин
Эларалык Ататүрк-Алатоо университети
доценттин милдетин аткаруучу

Сыйлыктары: Илимий жетишкендиктери үчүн «21 кылымдын кадрлары» атындагы КР Президентинин грамотасы жана стипендиясы.

Илимий эмгектери:16 илимий макала, 1 илимий монография,1 илимий монография (кайра басылып чыгышы) ,1 усулдук колдонмо, Окуу китеби.

Кызыгуусу: Адабият, музыка, спорт.

Жеке сапаттары: Инициативдүүлүк, жоопкерчилик, адамгерчилик, коммуникабелдүүлүк, кызматчылар менен тил табыша билүүчүлүк , аткаруучулук

Билген тилдери: кыргыз, орус тилинде эркин, англис жана түрк тилдеринде сөздүктүн жардамы менен
Компьютердик билими:Word, Интернет
Жашаган жери: Бишкек шаары, Ш.Термечиков көчөсү 78.
Байланыш тел: 0777-37-84-5

Contact us

Ala-Too International University

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.