Article

Максатыбыз

KyrgyzКафедранын максаты

Кафедранын максаты – заманбап инновациялык технологияларды колдонуу менен студенттердин тандап алган кесиптерине жараша кесиптик тил үйрөтүү. Мында негизинен ар бир студентке мамлекеттик тилди коммуникативдүүлүгүн артырып, аларды ар түрдүү иш кагаздарында,күнүмдүк жашоодо туура колдоно билүү.


Contact us

Ala-Too International University

 

Connect with us

We're on Social Networks.
Follow us & get in touch.