Article

Бөлүм башчыснын саламы

KyrgyzАмансыздарбы, урматтуу агай –эжелер, сүйүктүү студенттер!

Биз сиздер менен бул баракча аркылуу амандашып,жүз көрүшүп олтурганыбызга жаратканга миң мертебе ыраазыбыз. Биз ар дайыма сиздер менен сыймыктанабыз. Биздин куттуу окуу жайыбыздын ачылган алгачкы күнүнөн бери биздин бөлүмүбүз студенттерге кыргыз тилин үйрөтүп келе жатат. Бүгүнкү күндө университетибиздин бардык 1-2 курстарынын студенттерине кыргыз тили окутулуп келет. Тил үйрөтүүдөгү биздин максатыбыз- бир гана кыргыз тилин гана эмес, атайын программанын негизинде кыргыз адабиятын,кыргыздын салт-санаасын, маданиятын, этнографиясын жана философиясын үйрөтүү. Келгиле, сүйүктүү студенттер баарыбыз биз жашаган Кыргызстанды жана анын мамлекеттик тили болгон Кыргыз тилин бизден кийинки урпактарга калтыралы жана биз аларга жакшы үлгү бололу!


Contact us

Ala-Too International University

 

Connect with us

We're on Social Networks.
Follow us & get in touch.