Сүрөт галереясы

Kyrgyz
2015-жылдын 15-декабрында Эл аралык Ататурк Ала-Тоо университетинде "Жогорку окуу жайларында кыргыз тили мугалимдеринин кесипкойлугун жогорулатуу" деген темада семинар болуп отту.


2015-жылдын 15-декабрында Эл аралык Ататурк Ала-Тоо университетинде "Жогорку окуу жайларында кыргыз тили мугалимдеринин кесипкойлугун жогорулатуу" деген темада семинар болуп отту.


Тыныгууда Улуттук тил комиссиясынын торагасы Э.Эрматов менен окутуучулар пикир алмашышты.


Тыныгууда Улуттук тил комиссиясынын торагасы Э.Эрматов менен окутуучулар пикир алмашышты.


Университетибиздин окутуучулары ф.и.к. Кундуз Жусупекова мамлекеттик тилди онуктруудо кошкон салымы учун Улуттук тил комиссиясынын тош белгисине татыктуу болду, ф.и.к. Мээрим Майрыковага Ардак грамотасы тапшырылды.


Университетибиздин окутуучулары ф.и.к. Кундуз Жусупекова мамлекеттик тилди онуктруудо кошкон салымы учун Улуттук тил комиссиясынын тош белгисине татыктуу болду, ф.и.к. Мээрим Майрыковага Ардак грамотасы тапшырылды.


Кыргыз тилин уйротуу болумунун башчысы Алтынай Сайдалиева "Тил - океан" деген темада Махмуд Кашгари атындагы Чыгыш университетинде уюштурулган тегерек столго катышып келди.


Университетибиздин Кыргыз тилин уйротуу болумунун окутуучулары А.Сайдалиева жана Р.Акматова Н.Исанов атындагы Кыргыз архитектура жана курулуш университетинде уюштурулган "Жогорку окуу жайларында мамлекеттик тилдин маселелери" аттуу илимий-практикалык конференциясына катышып келишти.


Студенттер М.В.Фрунзе атындагы мемориалдык музейинде "Сабак-саякат".


Студенттер М.В.Фрунзе атындагы мемориалдык музейинде "Сабак-саякат".


Студенттер М.В.Фрунзе атындагы мемориалдык музейинде "Сабак-саякат".
Contact us

Ala-Too International University

 

Connect with us

We're on Social Networks.
Follow us & get in touch.